Gesplitste rolstoel rugsteun

Alleen de stoffering