Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

De hieronder beschreven algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden regelen uitsluitend de contractuele betrekkingen op de websites www.radicaldesign.com, www.radicaldesign.nl, www.radicaldesign.de en www.radicaldesign.fr (hierna genoemd Site) tussen de Bezoeker of Koper (hierna genoemd "U"), en de Gastheer of Verkoper Radical Design (hierna genoemd “RD”), behorend bij het bedrijf Radical Design Manufacturing BV, gezeteld aan de Hoofdstraat 8, 9514 BE te Gasselternijveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Meppel onder het nummer 01123237.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn. Zij vervangen alle andere voorwaarden, behalve wanneer schriftelijk anders overeengekomen en door beide partijen ondertekend. Beide partijen accepteren deze voorwaarden zonder reserve.

RD is gerechtigd specifieke bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te wijzigen. Hierom is het noodzakelijk deze te herlezen voor elk bezoek aan de site.

RD gaat er vanuit dat U bij validatie van een bestelling deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, na deze gelezen te hebben, zonder voorbehoud accepteert. Door een bestelling te plaatsen op de Site, accepteert U de toepasselijkheid van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

De nietigheid van een (deel van een) clausule heeft geen invloed op toepasbaarheid van de rest van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. In plaats van de nietige clausule of het ongeldige deel gelden de desbetreffende wettelijke bepalingen.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gemaakt om de rechten te beschermen van U als klant en RD als leverancier.

2. Een bestelling doorgeven

U kunt Uw bestelling op 3 manieren doorgeven:

- via de Site: (24 uur per dag, 7 dagen per week).

- per e-mail: info@radicaldesign.nl

- per telefoon, op +31 599 513482

Om Uw bestelling te plaatsen, nadat U de artikelen van Uw keuze aan het mandje heeft toegevoegd, volgt U de volgende 4 stappen:

1. Uw persoonsgegevens invullen;

2. de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden accepteren door het hokje ernaast aan te vinken;

3. Uw betalingsmethode kiezen;

4. Uw betaling doen, waarmee U Uw koopovereenkomst met RD voltooit.

U kunt Uw bestelling kosteloos annuleren, zolang deze nog niet aan U is verzonden. Dit kan telefonisch op +31 599 513482 of per e-mail naar info@radicaldesign.nl.

3. Productinformatie

RD besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, met technische beschrijvingen en met foto's ter illustratie, binnen de grenzen van de technische mogelijkheden. De foto’s kunnen afwijken van het verstuurde product dus deze foto’s zijn niet bindend.

Alle aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Prijzen

4.1. Prijzen

De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief btw, maar zonder verzendkosten en zonder invoerrechten voor landen buiten de Europese Unie. De eventuele verzendkosten zijn voor Uw rekening en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten.
We behouden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de productprijs toe te passen die op de site aangegeven stond op het moment van Uw bestelling van dat product.

4.2. Prijzen buiten de EU

Al onze prijzen zijn hetzelfde voor EU- en niet-EU-bezorgadressen met uitzondering van CH, NO en IS (zie 4c), alleen is de prijs bij verzending binnen de EU inclusief 21% btw en bij verzending buiten de EU inclusief 0% btw. Reden is dat bij verzending buiten de EU slechts €15 in rekening wordt gebracht, terwijl de werkelijke kosten een veelvoud van dit bedrag zijn. Ook kost het ons aanzienlijk meer tijd om een niet-EU-zending te verzenden vanwege het papierwerk. Om het voor ons en de klant eenvoudig te houden, hebben we daarom gekozen om voor alle bestemmingen één prijs op de hele website te gebruiken. Dit betekent dat er bij leveringen buiten de EU geen btw terug te vorderen is.

4.3. Prijsuitzondering voor Zwitserland, Noorwegen en IJsland

Voor leveringen Zwitserland (CH), Noorwegen (NO) en IJsland (IS) maken we de volgende uitzondering: op bestellingen met een waarde van meer dan €250 brengen we op verzoek 21% btw in mindering en hogen we de verzendkosten op tot €50. Dit bedrag verlaagt de eindprijs voor de consument en we vermelden deze prijs ook op alle douane- en factuurdocumenten bij de zending. Het prijsverschil wordt teruggestort op Uw rekening. Reden voor deze uitzondering zijn de lagere verzendkosten naar CH, NO en IS in vergelijking met andere niet-EU-landen. We passen deze uitzondering toe sinds 2017 (IJsland 2018) en we passen geen terugwerkende kracht van vóór deze periode toe.

5. Preise

5.1. Preise

Es gelten die Listenpreise in Euro zum Zeitpunkt der Bestellung, nachzulesen auf der Internetseite. In den Preisen ist die MwSt. enthalten. Lieferkosten und eventuelle Zölle für Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Gemeinschaft werden aufgeschlagen. Die Kosten für den Versand werden gesondert berechnet. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Preisänderungen vorzunehmen, verpflichten uns jedoch, den zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung auf der Internetseite angegebenen Preis zu hantieren.

5.2. Preise außerhalb der EU

Alle unsere Preise sind für EU- und Nicht-EU-Lieferadressen gleich, mit Ausnahme von CH, NO und IS (siehe 4c). Nur der Preis für den Versand innerhalb der EU beinhaltet 21% MwSt. und der Versand außerhalb der EU beinhaltet 0% MwSt. Grund dafür ist, dass wir für den Versand außerhalb der EU nur 15 € berechnen, während die tatsächlichen Kosten ein Vielfaches dieses Betrags betragen. Außerdem dauert es wesentlich mehr Zeit, eine Sendung außerhalb der Europäischen Union zu versenden, da die Papiere dies erfordern. Aus Gründen der Einfachheit für uns und den Kunden haben wir uns deshalb dazu entschieden, einen Preis für die gesamte Website für alle Ziele zu verwenden. Dies bedeutet, dass für Lieferungen außerhalb der EU keine Mehrwertsteuer zurückgefordert werden kann.

5.3. Preisausnahme für die Schweiz, Norwegen und Island

Für Lieferungen in die Schweiz (CH), Norwegen (NO) und Island (IS) machen wir folgende Ausnahme: Bei Bestellungen im Wert von mehr als 250 € ziehen wir auf Anfrage 21% Mehrwertsteuer ab und erhöhen die Versandkosten auf 50 €. Dieser Betrag senkt den Endpreis für den Verbraucher und wir listen diesen Preis auch auf allen Zoll - und Rechnungsdokumenten der Sendung auf. Die Preisdifferenz wird dem Bankkonto Ihrer ersten Zahlung erstattet. Grund für diese Ausnahme sind die geringeren Versandkosten nach CH, NO und IS im Vergleich zu anderen Nicht-EG-Ländern. Wir wenden diese Ausnahme seit 2017 (Island 2018) an und wenden keine rückwirkenden Erstattungen vor diesem Zeitraum an.

5. Beschikbaarheid

Wij verwerken Uw bestelling afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door U besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe U binnen zeven dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per e-mail op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan U geleverd kan worden.

Als producten uit een bestelling tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan worden desgewenst de wel beschikbare producten opgestuurd, en ontvangt U de verzendkosten voor de rest van de bestelling cadeau. Ter vervanging stellen wij U per e-mail voor een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs op te sturen. Als U dit weigert, gaan wij over tot de terugbetaling van het betaalde bedrag. Als U ervoor kiest het vervangende product terug te sturen binnen de voorwaarden zoals genoemd in artikel 8 (Recht op teruggave - retournering), zijn de kosten voor het terugsturen voor onze rekening.

6. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

7. Beveiligde betaling

RD biedt U meerdere betaalmogelijkheden: iDeal, creditcard (Visa of Mastercard), PayPal en overboeking.
Al naar gelang Uw betaalmethode kan een uitleververtraging ontstaan van meerdere dagen. Uw bestelling wordt namelijk pas verwerkt als Uw betaling is bijgeschreven op de rekening van RD.
Het online betalen wordt uitgevoerd via het "Secure Socket Layer" beveiligingssysteem, waarmee Uw bankgegevens versleuteld worden bij verzending over het internet.

8. Recht op teruggave - retournering

RD biedt U een termijn van 14 dagen waarbinnen U de overeenkomst kunt ontbinden waarna U het product vergezeld van de factuur en een uitgeprinte versie van onze retour bevestigingse-mail, naar ons dient terug te sturen. Deze termijn begint op de dag nadat U het product hebt ontvangen.

Alleen complete en niet gebruikte of beschadigde producten in de originele verpakking worden geaccepteerd.

Als U gebruik maakt van Uw recht op teruggave zal RD het aankoopbedrag terugstorten binnen 14 dagen na uw aanspraak op teruggave. Echter behouden we ons het recht van 3 dagen ter inspectie van geretourneerde producten na ontvangst. U wordt per bankoverboeking of via Paypal terugbetaald.

Een retourzending moet opgestuurd worden met de post of een vergelijkbare vervoerder. Wij raden U aan Uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder.

Bij elke retour draagt U de kosten en het risico voor de verzending, behalve als het product niet conform is.

9. Garantie en After Sales Service

9.1. Wettelijke garantie

Alle verkochte producten vallen onder de wettelijke garantie betreffende conformiteit en verborgen gebreken.

U hebt twee maanden vanaf ontvangst van het product om de non-conformiteit ervan aan RD kenbaar te maken. U heeft vijf jaar vanaf ontvangst van het product om verborgen gebreken aan RD kenbaar te maken. Na genoemde termijnen accepteert RD geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van non-conformiteit dan wel verborgen gebreken.

Wat het probleem ook is, als U het product terugstuurt, dient U altijd een kopie van Uw factuur en een uitgeprinte versie van onze retour bevestigingse-mail bij te sluiten.

De kosten voor het terugsturen van een product zijn voor U. Echter, als een artikel teruggestuurd wordt in het kader van de garantie van conformiteit, dan worden de verzendkosten aan U terugbetaald. U kunt ons een product terugsturen met de Post of een vergelijkbare vervoerder. RD draagt daarna zorg voor de eventueel uit te voeren reparaties.

De wettelijke garantie is niet of slechts gedeeltelijk toepasbaar voor reparaties die noodzakelijk zijn door externe oorzaken (bv. vallen, ongeluk, etc...), een gebruik dat niet conform is aan onze specificaties, een gebruik dat schadelijk is voor het normaal functioneren van het product, of commercieel of gemeenschappelijk gebruik.

9.2. Garantie RD

RD geeft 5 jaar beperkte garantie op verborgen gebreken en materiaalfouten voor alle verkochte producten. Buiten de garantie vallen normale slijtage, ritssluitingen, op stoffen aangebrachte coatings en schade als gevolg van een ongeluk door U of door een derde veroorzaakt of als gevolg van schadelijk, zeer intensief, abnormaal of niet-conform gebruik van het product.

RD zal bepalen of een schade valt onder haar garantie en of het product in aanmerking komt voor vervanging of reparatie.

Als een schade niet valt onder bovengenoemde garanties, zal RD U een offerte uitbrengen voor reparatie of vervanging. De reparatie of vervanging zullen plaatsvinden na acceptatie van de offerte en de vooruitbetaling van de reparatie of vervanging van het product. Administratiekosten kunnen berekend worden als U de offerte niet betaalt.

10. Verantwoordelijkheid

RD kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuist gebruik van haar producten. Ook al presteren ze als professionele producten, de op de Site aangeboden producten zijn bedoeld voor privé gebruik.

RD kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvoorziene gevolgen van de aanschaf, bezorging of het product zelf, tijdens of na de aankoop van een product op de Site door Uw toedoen of dat van een derde.