Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Radical Design Manufacturing BV

Over ons privacybeleid

Als u onze website bezoekt, een bestelling plaatst of contact met ons opneemt deelt u persoonlijke informatie met Radical Design Manufacturing BV. Wij geven heel veel om privacy en wij houden er ook niet van om dagenlang achtervolgd te worden door advertenties van een recent bezocht site. We hebben daarom strikte maatregelen genomen en trachten in deze verklaring volledig transparant aan te geven hoe wij omgaan met uw gegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke vorm van contact waarbij u gegevens deelt met Radical Design Manufacturing BV. Dit omvat alle communicatiemiddelen zoals website, email en telefoon, maar ook directe aankopen in ons atelier. Met het publiceren van deze verklaring vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Hieronder valt te lezen welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft of tips en aanvullingen voor ons privacy beleid kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@radicaldesign.com.

Website en webshop

Software en ontwikkelaar

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Craft en gebouwd, gehost en onderhouden door Webdesignbureau Creative Work. Persoonsgegevens die tijdens uw bezoek of aankoop voor ons beschikbaar komen zijn voor Creative Work toegankelijk. Creative Work heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden en zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Privacyverklaring Creative Work

Samen met Creative Work hebben wij gekeken naar manieren om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Een van de voornaamste beveiligingsmaatregelen is dat alle klant- en ordergegevens op onze website volledig gewist worden zodra deze niet meer nodig zijn voor een deugdelijke afwikkeling van de order. Dit is de reden dat u op onze website geen account kunt aanmaken en/of uw aankoopgeschiedenis inzien. Alle aankoopinformatie ontvangt u direct na de aankoop op het door u opgegeven emailadres. We hebben deze keuze bewust gemaakt om maximale online veiligheid te kunnen garanderen en voorop te lopen op het gebied van privacy.

Na aankoop worden uw gegevens doorgezet naar onze interne boekhoudsoftware waar ze dus wel beschikbaar blijven voor ons maar via de website niet meer te achterhalen zijn.

Betalingsdienstaanbieders

Voor het afhandelen van de online betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen MultiSafepay en PayPal. Deze behoren tot de grootste betalingsdienstaanbieders die in Nederland actief zijn.

MultiSafepay en PayPal verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay en PayPal zijn aan strikte beveiligingsmaatregelen gebonden om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay en PayPal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van MultiSafepay en PayPal waarvoor zij derden inschakelen.

MultiSafepay en PayPal houden zich aan de plichten zoals omschreven in de AVG en de vereisten vanuit PCI DSS (internationale beveiligingsstandaard binnen creditcardmaatschappijen). MultiSafepay en PayPal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan en ondersteunen u in de raadpleging, rechtzetting, verwijdering, overdracht en eventuele stopzetting van de verwerking van persoonlijke gegevens door de aanvrager.

Privacyverklaring MultiSafePay
Privacyverklaring PayPal (Engelstalig)

Bezorgdiensten

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken daarvoor gebruik van de diensten van PostNL en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is hierbij noodzakelijk dat wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer met PostNL en DHL delen. PostNL en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL en DHL onderaannemers inschakelen, stellen PostNL en DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Privacyverklaring PostNL
Privacyverklaring DHL

Cookies en Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Wij doen dit om verschillende redenen:

  1. Het is voor ons zeer nuttig om te weten vanuit welke landen onze website wordt bezocht, onder andere om te weten in welke talen we de site aanbieden.
  2. Dankzij Google Analytics kunnen we eventuele aanvallen en/of zogenaamde nep-bezoeken filteren en analyseren. Op basis hiervan kunnen we bepaalde domeinen uitsluiten en daarmee een goede werking van de website voor echte bezoekers garanderen.
  3. Wij maken gebruik van Google Analytics om onze website te verbeteren. We willen graag weten welke pagina’s wel of niet bezocht worden. Dit maakt het ook makkelijker informatie en producten als bijvoorbeeld accessoires nauwkeuriger te rangschikken op populariteit en relevantie.

Wij gebruiken Analytics ook in samenhang met Google Ads. Wij adverteren dus in Google. Wij gebruiken de Analytics gegevens niet voor gepersonaliseerde advertenties maar slechts om tot advertentiekeuzes te komen. Als een nieuwe pagina op de website na 6 maanden nog nooit bezocht is kunnen we makkelijker besluiten deze eventueel te promoten met een advertentie.

Als u geen cookies wilt toestaan dan geven de meeste browsers de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. Bekijk het help-menu in je browser voor meer informatie hierover. Als u echter geen cookies accepteert, dan kan dat invloed hebben op de ervaring met de website en kunt u mogelijk geen producten op onze website kopen.

Boekhoudsoftware

Voor onze administratie maken wij gebruik van ERP-software. Hierin verwerken wij uw bestellingen, waarin o.a. uw naam, adres en woonplaatsgegevens en aangeschafte producten. Deze gegevens worden opgeslagen om te voldoen aan onze administratieve verplichtingen.

De ERP-software is gekoppeld aan de website. Prijs- en productinformatie wordt verzonden naar de website en webshoporders waaronder uw gegevens worden verzonden naar het ERP-pakket. Deze gegevensstroom is beveiligd en slechts toegankelijk voor deze beide systemen.

De boekhoudkundige gegevens worden gedeeld met onze boekhouder maar ook met de partij die technische ondersteuning bieden aan deze software. Deze zijn beiden tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met deze partijen gesloten om uw privacy te waarborgen.

Doel van alle gegevensverwerking

Als u een bestelling plaatst op onze website verwerken we uw persoons- en adresgegevens, betalings- en bestelgegevens. Maar ook als u een e-mail stuurt of telefonisch contact opneemt, verwerken we uw gegevens, vragen, en/of aantekeningen die we maken. Wij gebruiken uw gegevens dan uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Voor al deze communicatievormen geldt dat wij uw gegevens niet voor gerichte marketing gebruiken. U wordt door ons niet achtervolgt met advertenties en e-mails!

Toegang, aanpassing en verwijdering van uw gegevens

Als u toegang wilt tot de gegevens die we van u hebben, of als u wilt dat we de gegevens aanpassen of verwijderen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@radicaldesign.com.